• zaklad oczyszczania miasta sopot morze molo
 • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze
 • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze

Pytania i odpowiedzi

 • Co zrobić, jeśli nie mam gdzie postawić pojemników do segregacji?
 • Właściciele sąsiadujących nieruchomości winni ustalić wspólny teren do ustawienia pojemników jeśli np. mają możliwość mogą również wydzierżawić teren od gminy.
 • Jaki będzie harmonogram: segregacji, wystawek?
 • Wystawki min. 1 raz na miesiąc, na terenach spółdzielni ustalone z zarządem, odbiór segregacji zabudowa wielorodzinna m.in. 1 raz na tydzień, jednorodzinna m.in. 1 raz w miesiącu, przy czym zakładamy dostosowywanie do potrzeb mieszkańców zwiększenia częstotliwości odbioru, minimum raz w miesiącu, przy czym zakładamy możliwości jej zwiększenia do dwóch razy w miesiącu szczególnie w okresie letnim lipiec-sierpień.
 • Czy mieszkając w domu jednorodzinnym mogę mieć wspólne pojemniki segregacyjne z sąsiadem?
 • Jeśli właściciele sąsiadujących nieruchomości dokonają takiego ustalenia mogą korzystać ze wspólnego gniazda pojemników do segregacji odpadów.
 • Kto musi wypełniać deklarację?
 • Właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, definicja Składającego znajduje się na pierwszej stronie deklaracji.
 • Wspólnota. Co trzeba zrobić by otrzymać pojemniki segregacyjne i kiedy je dostaniemy?
 • Zarząd wspólnoty po ustaleniu wymaganej wielkości pojemników winien zgłosić się do ZOM i ustalić termin dostawy.
 • Kupiłem mieszkanie. Do kiedy muszę wypełnić i złożyć deklarację?
 • Sam fakt zakupu nie determinuje konieczności złożenia deklaracji, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.
 • Gdzie mam wyrzucać puszki po konserwach?
 • Wszelkie puszki konserwach i napojach oraz inne metale należy wrzucać do żółtego pojemnika lub worka z napisem plastik.
 • Gdzie wyrzucać pampersy i plastry po odleżynach?
 • Odpady higieniczne należy wrzucać do pojemnika ze śmieciami zmieszanymi.
 • Gdzie mam wrzucać odpady zebrane w ogródku?
 • Odpady zielone zebrane w ogródku należy gromadzić w otrzymanych workach w kolorze brązowym lub w okresie jesiennym rotacyjnie podstawianego (na zgłoszenie telefoniczne) brązowego pojemnika na odpady zielone.
 • Gdzie można wyrzucić resztki materiałów budowlanych?
 • Od 1 lipca będzie można zamówić bezpłatny worek na odpady budowlane o pojemności 1m3(raz w roku bezpłatny), odpadów tych nie można wrzucać do zmieszanych, ponieważ takie postępowanie będzie przyczyniać się do wzrostu kosztów funkcjonowania systemu, kolejne worki można zamówić w ZOM za opłatą.
 • Gdzie wyrzucać gruz?
 • Nie do odpadów zmieszanych, od 1 lipca można zamówić bezpłatny worek na odpady budowlane (raz w roku bezpłatny), kolejne worki można zamówić w ZOM za opłatą.
 • Gdzie można znaleźć deklaracje do wydruku?
 • Deklaracje są do pobrania ze strony zom.sopot.pl na tej stronie można również wypełnić i wydrukować e-deklarację wyliczająca opłatę.