• zaklad oczyszczania miasta sopot morze molo
 • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze
 • zaklad oczyszczania miasta sopot molo morze

Uchwały Rady Miasta Sopot

dotyczące systemu gospodarki odpadami komunalnymi:

... za rok 2015

 • Uchwała Nr VII/81/2015 z dnia 27 kwietnia 2015 r
  dotycząca ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XXIV/330/2012 Rady Miasta Sopotu z dnia 20 grudnia 2012 r.

 • Uchwała Nr XI/135/2015 z dnia 7 września 2015 r
  w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy.

  • Załącznik nr 1: deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla pojedynczego gospodarstwa domowego,

  • Załącznik nr 2: deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wielu gospodarstw domowych

  • Załącznik nr 3: deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego stanowiącego rodzinę wielodzietną deklarującą selektywną zbiórkę odpadów.

 • Uchwała Nr XI/136/2015 z dnia 7 września 2015 r
  w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady.

  • Załącznik: do deklaracji DO-N o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmującymi selektywnie zbieraną frakcję odpadów kuchennych biodegradowalnych.

  • Załącznik: deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla gospodarstwa domowego, w którym nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

 • Uchwała Nr XII/158/2015 z dnia 19 października 2015 r
  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sopotu.

 • Uchwała Nr XII/159/2015 z dnia 19 pażdziernika 2015 r
  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 • Uchwała Nr XII/160/2015 z dnia 19 pażdziernika 2015 r
  w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.