Harmonogramy odbioru - segregacja workowa i wystawki

Rejon 1

Legenda:

 • Wystawka - odpady wielkogabarytowe
 • Segregacja workowa (zielone, papier, plastik)
 • Segregacja workowa (zielone, papier, plastik, szkło)

Rejon 2

Legenda:

 • Wystawka - odpady wielkogabarytowe
 • Segregacja workowa (zielone, papier, plastik)
 • Segregacja workowa (zielone, papier, plastik, szkło)

Rejon 3

Legenda:

 • Wystawka - odpady wielkogabarytowe
 • Segregacja workowa (zielone, papier, plastik)
 • Segregacja workowa (zielone, papier, plastik, szkło)

Rejon 4

Legenda:

 • Wystawka - odpady wielkogabarytowe
 • Segregacja workowa (zielone, papier, plastik)
 • Segregacja workowa (zielone, papier, plastik, szkło)