Harmonogram odbioru segregacji workowej w 2022r.

Podstawowe zasady
Ulica/zakres numerówFrakcjaRejon nrIIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
1 MAJApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
1 MAJAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
1 MAJAszkło4733, 3128262321181513108
23 MARCApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
23 MARCAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
23 MARCAszkło4733, 3128262321181513108
3 MAJApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
3 MAJAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
3 MAJAszkło227242421191714118631, 29
ABRAHAMApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ABRAHAMAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ABRAHAMAszkło3733, 3128262321181513108
ANDERSApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ANDERSAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ANDERSAszkło3733, 3128262321181513108
ARCHITEKTÓWpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
ARCHITEKTÓWplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
ARCHITEKTÓWszkło227242421191714118631, 29
ARMII KRAJOWEJ do nr 95papier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ARMII KRAJOWEJ do nr 95plastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ARMII KRAJOWEJ do nr 95szkło3733, 3128262321181513108
ARMII KRAJOWEJ od nr 99papier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ARMII KRAJOWEJ od nr 99plastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ARMII KRAJOWEJ od nr 99szkło4733, 3128262321181513108
BAŁTYCKApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BAŁTYCKAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BAŁTYCKAszkło127242421191714118631, 29
BEMApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BEMAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BEMAszkło127242421191714118631, 29
BITWY POD PŁOWCAMIpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BITWY POD PŁOWCAMIplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BITWY POD PŁOWCAMIszkło227242421191714118631, 29
BOCZNApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
BOCZNAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
BOCZNAszkło3733, 3128262321181513108
BOHATERÓW MONTE CASSINOpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BOHATERÓW MONTE CASSINOplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BOHATERÓW MONTE CASSINOszkło127242421191714118631, 29
BRONIEWSKIEGOpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
BRONIEWSKIEGOplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
BRONIEWSKIEGOszkło3733, 3128262321181513108
BUDZYSZApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BUDZYSZAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
BUDZYSZAszkło127242421191714118631, 29
CEYNOWYpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CEYNOWYplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CEYNOWYszkło127242421191714118631, 29
CHMIELEWSKIEGOpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CHMIELEWSKIEGOplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CHMIELEWSKIEGOszkło127242421191714118631, 29
CHODOWIECKIEGOpapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
CHODOWIECKIEGOplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
CHODOWIECKIEGOszkło4733, 3128262321181513108
CHOPINApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CHOPINAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CHOPINAszkło127242421191714118631, 29
CHROBREGOpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CHROBREGOplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CHROBREGOszkło227242421191714118631, 29
CIESZYŃSKIEGOpapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
CIESZYŃSKIEGOplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
CIESZYŃSKIEGOszkło4733, 3128262321181513108
CONRADApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
CONRADAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
CONRADAszkło3733, 3128262321181513108
CZYŻEWSKIEGOpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CZYŻEWSKIEGOplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
CZYŻEWSKIEGOszkło127242421191714118631, 29
DĄBROWSKIEGOpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
DĄBROWSKIEGOplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
DĄBROWSKIEGOszkło227242421191714118631, 29
DĘBOWApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
DĘBOWAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
DĘBOWAszkło227242421191714118631, 29
DŁUGOSZApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
DŁUGOSZAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
DŁUGOSZAszkło3733, 3128262321181513108
DRZYMAŁYpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
DRZYMAŁYplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
DRZYMAŁYszkło227242421191714118631, 29
DWORCOWApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
DWORCOWAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
DWORCOWAszkło127242421191714118631, 29
EMILII PLATERpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
EMILII PLATERplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
EMILII PLATERszkło227242421191714118631, 29
FISZERApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
FISZERAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
FISZERAszkło127242421191714118631, 29
GŁOWACKIEGOpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GŁOWACKIEGOplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GŁOWACKIEGOszkło227242421191714118631, 29
GOLCApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GOLCAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GOLCAszkło227242421191714118631, 29
GOYKIpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GOYKIplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GOYKIszkło127242421191714118631, 29
GROTTGERApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
GROTTGERAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
GROTTGERAszkło4733, 3128262321181513108
GRUNWALDZKA do nr 25papier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GRUNWALDZKA do nr 25plastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GRUNWALDZKA do nr 25szkło127242421191714118631, 29
GRUNWALDZKA od nr 31papier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GRUNWALDZKA od nr 31plastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
GRUNWALDZKA od nr 31szkło227242421191714118631, 29
HAFFNERApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
HAFFNERAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
HAFFNERAszkło127242421191714118631, 29
HELSKApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
HELSKAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
HELSKAszkło127242421191714118631, 29
HERBERTApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
HERBERTAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
HERBERTAszkło3733, 3128262321181513108
HESTIIpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
HESTIIplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
HESTIIszkło227242421191714118631, 29
JAGIEŁŁYpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
JAGIEŁŁYplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
JAGIEŁŁYszkło127242421191714118631, 29
JANA Z KOLNApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
JANA Z KOLNAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
JANA Z KOLNAszkło227242421191714118631, 29
JOSELEWICZApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
JOSELEWICZAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
JOSELEWICZAszkło227242421191714118631, 29
JUNAKÓWpapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
JUNAKÓWplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
JUNAKÓWszkło4733, 3128262321181513108
KARLIKOWSKApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KARLIKOWSKAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KARLIKOWSKAszkło227242421191714118631, 29
KASPROWICZApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KASPROWICZAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KASPROWICZAszkło3733, 3128262321181513108
KASZTANOWApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KASZTANOWAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KASZTANOWAszkło227242421191714118631, 29
KASZUBSKApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KASZUBSKAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KASZUBSKAszkło4733, 3128262321181513108
KAZIMIERZA WIELKIEGOpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KAZIMIERZA WIELKIEGOplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KAZIMIERZA WIELKIEGOszkło227242421191714118631, 29
KILIŃSKIEGOpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KILIŃSKIEGOplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KILIŃSKIEGOszkło227242421191714118631, 29
KLENCZONApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KLENCZONAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KLENCZONAszkło227242421191714118631, 29
KOCHANOWSKIEGOpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KOCHANOWSKIEGOplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KOCHANOWSKIEGOszkło37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913108
KOLBERGApapier4733, 3128262321181513, 2710, 248, 22
KOLBERGAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KOLBERGAszkło4733, 3128262321181513108
KOLEJOWApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KOLEJOWAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KOLEJOWAszkło227242421191714118631, 29
KONOPNICKIEJpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KONOPNICKIEJplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KONOPNICKIEJszkło3733, 3128262321181513108
KOPERNIKApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KOPERNIKAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KOPERNIKAszkło3733, 3128262321181513108
KORDECKIEGOpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KORDECKIEGOplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KORDECKIEGOszkło127242421191714118631, 29
KOŚCIUSZKI do nr 14papier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KOŚCIUSZKI do nr 14plastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KOŚCIUSZKI do nr 14szkło127242421191714118631, 29
KOŚCIUSZKI od nr 16papier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KOŚCIUSZKI od nr 16plastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KOŚCIUSZKI od nr 16szkło227242421191714118631, 29
KRASICKIEGOpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KRASICKIEGOplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KRASICKIEGOszkło3733, 3128262321181513108
KRASZEWSKIEGOpapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KRASZEWSKIEGOplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KRASZEWSKIEGOszkło4733, 3128262321181513108
KRÓLA JANA KAZIMIERZApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KRÓLA JANA KAZIMIERZAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KRÓLA JANA KAZIMIERZAszkło227242421191714118631, 29
KRÓLOWEJ JADWIGIpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KRÓLOWEJ JADWIGIplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KRÓLOWEJ JADWIGIszkło127242421191714118631, 29
KRÓTKApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KRÓTKAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KRÓTKAszkło3733, 3128262321181513108
KSIĄŻĄT POMORSKICHpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KSIĄŻĄT POMORSKICHplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KSIĄŻĄT POMORSKICHszkło227242421191714118631, 29
KSIĘŻYCOWApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KSIĘŻYCOWAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KSIĘŻYCOWAszkło4733, 3128262321181513108
KUBACZApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KUBACZAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
KUBACZAszkło127242421191714118631, 29
KUJAWSKApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KUJAWSKAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
KUJAWSKAszkło4733, 3128262321181513108
LANGIEWICZApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
LANGIEWICZAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
LANGIEWICZAszkło227242421191714118631, 29
LEŚNApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
LEŚNAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
LEŚNAszkło3733, 3128262321181513108
LEŚNA POLANApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
LEŚNA POLANAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
LEŚNA POLANAszkło3733, 3128262321181513108
LIPOWApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
LIPOWAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
LIPOWAszkło227242421191714118631, 29
ŁOKIETKApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
ŁOKIETKAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
ŁOKIETKAszkło227242421191714118631, 29
ŁOWICKApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ŁOWICKAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ŁOWICKAszkło4733, 3128262321181513108
ŁUŻYCKApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ŁUŻYCKAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ŁUŻYCKAszkło4733, 3128262321181513108
MAJKOWSKIEGOpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MAJKOWSKIEGOplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MAJKOWSKIEGOszkło127242421191714118631, 29
MALCZEWSKIEGOpapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MALCZEWSKIEGOplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MALCZEWSKIEGOszkło4733, 3128262321181513108
MAŁOPOLSKApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MAŁOPOLSKAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MAŁOPOLSKAszkło4733, 3128262321181513108
MARYNARZYpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MARYNARZYplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MARYNARZYszkło227242421191714118631, 29
MAZOWIECKApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MAZOWIECKAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MAZOWIECKAszkło4733, 3128262321181513108
MICKIEWICZApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MICKIEWICZAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MICKIEWICZAszkło3733, 3128262321181513108
MIEROSŁAWSKIEGOpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MIEROSŁAWSKIEGOplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MIEROSŁAWSKIEGOszkło227242421191714118631, 29
MIESZKA Ipapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MIESZKA Iplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MIESZKA Iszkło227242421191714118631, 29
MŁYŃSKApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MŁYŃSKAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MŁYŃSKAszkło127242421191714118631, 29
MOKWYpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MOKWYplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MOKWYszkło127242421191714118631, 29
MONIUSZKIpapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MONIUSZKIplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
MONIUSZKIszkło4733, 3128262321181513108
MORSKApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MORSKAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
MORSKAszkło127242421191714118631, 29
NA WYDMACHpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
NA WYDMACHplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
NA WYDMACHszkło227242421191714118631, 29
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 772A parzystepapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 772A parzysteplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 772A parzysteszkło3733, 3128262321181513108
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 773 nieparzystepapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 773 nieparzysteplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
NIEPODLEGŁOŚCI do nr 773 nieparzysteszkło227242421191714118631, 29
NIEPODLEGŁOŚCI od 774 parzystepapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
NIEPODLEGŁOŚCI od 774 parzysteplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
NIEPODLEGŁOŚCI od 774 parzysteszkło4733, 3128262321181513108
NIEPODLEGŁOŚCI od nr 775 nieparzystepapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
NIEPODLEGŁOŚCI od nr 775 nieparzysteplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
NIEPODLEGŁOŚCI od nr 775 nieparzysteszkło127242421191714118631, 29
OBODRZYCÓWpapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
OBODRZYCÓWplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
OBODRZYCÓWszkło4733, 3128262321181513108
OBROŃCÓW WESTERPLATTEpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
OBROŃCÓW WESTERPLATTEplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
OBROŃCÓW WESTERPLATTEszkło127242421191714118631, 29
OGRODOWApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
OGRODOWAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
OGRODOWAszkło127242421191714118631, 29
OKRĘŻNApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
OKRĘŻNAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
OKRĘŻNAszkło4733, 3128262321181513108
OKRZEIpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
OKRZEIplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
OKRZEIszkło227242421191714118631, 29
ORZESZKOWEJpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ORZESZKOWEJplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ORZESZKOWEJszkło3733, 3128262321181513108
PADEREWSKIEGOpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
PADEREWSKIEGOplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
PADEREWSKIEGOszkło3733, 3128262321181513108
PARKOWApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PARKOWAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PARKOWAszkło227242421191714118631, 29
PIASKOWApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
PIASKOWAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
PIASKOWAszkło4733, 3128262321181513108
PIASTÓWpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PIASTÓWplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PIASTÓWszkło127242421191714118631, 29
PLAC RYBAKÓWpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PLAC RYBAKÓWplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PLAC RYBAKÓWszkło227242421191714118631, 29
PLATANOWApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PLATANOWAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PLATANOWAszkło227242421191714118631, 29
PODGÓRNApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
PODGÓRNAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
PODGÓRNAszkło4733, 3128262321181513108
PODJAZDpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PODJAZDplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PODJAZDszkło127242421191714118631, 29
POGODNApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POGODNAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POGODNAszkło227242421191714118631, 29
POKORNIEWSKIEGOpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POKORNIEWSKIEGOplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POKORNIEWSKIEGOszkło127242421191714118631, 29
POLNApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POLNAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POLNAszkło227242421191714118631, 29
PONIATOWSKIEGOpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PONIATOWSKIEGOplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PONIATOWSKIEGOszkło227242421191714118631, 29
POWSTAŃCÓW WARSZAWYpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POWSTAŃCÓW WARSZAWYplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POWSTAŃCÓW WARSZAWYszkło127242421191714118631, 29
POZNAŃSKApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POZNAŃSKAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
POZNAŃSKAszkło227242421191714118631, 29
PRUSApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
PRUSAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
PRUSAszkło3733, 3128262321181513108
PUŁASKIEGOpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PUŁASKIEGOplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
PUŁASKIEGOszkło127242421191714118631, 29
RACŁAWICKApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
RACŁAWICKAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
RACŁAWICKAszkło227242421191714118631, 29
REJApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
REJAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
REJAszkło3733, 3128262321181513108
REYMONTApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
REYMONTAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
REYMONTAszkło3733, 3128262321181513108
RZEMIEŚLNICZApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
RZEMIEŚLNICZAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
RZEMIEŚLNICZAszkło227242421191714118631, 29
SĘPIApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SĘPIAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SĘPIAszkło127242421191714118631, 29
SIENKIEWICZApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SIENKIEWICZAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SIENKIEWICZAszkło4733, 3128262321181513108
SIKORSKIEGOpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SIKORSKIEGOplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SIKORSKIEGOszkło3733, 3128262321181513108
SKARPOWApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SKARPOWAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SKARPOWAszkło227242421191714118631, 29
SKŁODOWSKIEJpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SKŁODOWSKIEJplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SKŁODOWSKIEJszkło227242421191714118631, 29
SŁONECZNApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SŁONECZNAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SŁONECZNAszkło4733, 3128262321181513108
SŁOWACKIEGOpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SŁOWACKIEGOplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SŁOWACKIEGOszkło3733, 3128262321181513108
SMOLNApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SMOLNAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
SMOLNAszkło3733, 3128262321181513108
SOBIESKIEGO do nr 23papier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SOBIESKIEGO do nr 23plastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SOBIESKIEGO do nr 23szkło127242421191714118631, 29
SOBIESKIEGO od nr 26papier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SOBIESKIEGO od nr 26plastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SOBIESKIEGO od nr 26szkło227242421191714118631, 29
SPORTOWApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SPORTOWAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SPORTOWAszkło227242421191714118631, 29
STRUGApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
STRUGAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
STRUGAszkło3733, 3128262321181513108
SYROKOMLIpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SYROKOMLIplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
SYROKOMLIszkło227242421191714118631, 29
ŚWIEMIROWSKApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ŚWIEMIROWSKAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ŚWIEMIROWSKAszkło3733, 3128262321181513108
TATRZAŃSKApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
TATRZAŃSKAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
TATRZAŃSKAszkło4733, 3128262321181513108
TENISOWApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
TENISOWAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
TENISOWAszkło127242421191714118631, 29
TRAUGUTTApapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
TRAUGUTTAplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
TRAUGUTTAszkło227242421191714118631, 29
TUWIMApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
TUWIMAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
TUWIMAszkło3733, 3128262321181513108
WEJHEROWSKApapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
WEJHEROWSKAplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
WEJHEROWSKAszkło4733, 3128262321181513108
WINIECKIEGOpapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
WINIECKIEGOplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
WINIECKIEGOszkło127242421191714118631, 29
WŁADYSŁAWA IVpapier213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
WŁADYSŁAWA IVplastik213, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
WŁADYSŁAWA IVszkło227242421191714118631, 29
WYBICKIEGOpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
WYBICKIEGOplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
WYBICKIEGOszkło3733, 3128262321181513108
WYSPIAŃSKIEGOpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
WYSPIAŃSKIEGOplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
WYSPIAŃSKIEGOszkło3733, 3128262321181513108
ZACISZEpapier47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ZACISZEplastik47, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ZACISZEszkło4733, 3128262321181513108
ZAMENHOFApapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ZAMENHOFAplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ZAMENHOFAszkło3733, 3128262321181513108
ZAMKOWA GÓRApapier113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
ZAMKOWA GÓRAplastik113, 2710, 2410, 247, 215, 192, 17, 3014, 2811, 258, 226, 203, 171, 15, 29
ZAMKOWA GÓRAszkło127242421191714118631, 29
ŻEROMSKIEGOpapier37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ŻEROMSKIEGOplastik37, 203, 173, 17, 3114, 2812, 269, 237, 214, 181, 15, 2913, 2710, 248, 22
ŻEROMSKIEGOszkło3733, 3128262321181513108