Formularz zgłoszenia wystawki

Harmonogram wystawek dostępny jest na stronie: zom.sopot.pl/harmonogram-2021
UWAGA
  1. Nie wystawiamy na tzw wystawkę: poremontowych odpadów budowlanych, odpadów niebezpiecznych, elementów karoserii i wyposażenia samochodów.,
  2. Istnieje możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych poza terminem w harmonogramie – w tym celu należy dostarczyć je własnym transportem do siedziby ZOM w godzinach pracy Zakładu.
  3. Duży sprzęt AGD może zostać odebrany bezpośrednio przez KZG Dolina Redy i Chylonki (szczegóły na www.kzg.pl).