UWAGA !

Użytkownik pojemników ponosi odpowiedzialność za stan techniczny pojemników.

* dane obowiązkowe