UWAGA !

Czas realizacji wniosku zależy m.in. od dostępności pojemników na magazynie.

Użytkownik pojemników ponosi odpowiedzialność za stan techniczny pojemników oraz ich stan sanitarny.

* dane obowiązkowe