Wniosek firmy - wypowiedzenie umowy najmu pojemników
na odpady komunalne (papier, szkło, plastik, bio, resztkowe)
Szczegóły zgłoszenia: