Zamówienie - worki na odpady zielone - płatne

Aby zamówić worki należy wypełnić formularz znajdujący się obok podając niezbędne informacje (*).

W celu otrzymania od ZOM potwierdzenia możliwości odbioru worków, konieczne jest podanie adresu email i/lub telefonu. Po przygotowaniu worków zostaną Państwo poinformowaniu o nadanym kodzie, który należy podać przy odbiorze.

Zamówienie będzie realizowane jedynie w przypadku wcześniejszego dokonania płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem – aktualnie opłata za 1 worek wynosi 1,39 zł netto ( kwotę łączną do zapłaty wyliczamy: ilość worków * 1,39 * 1,08). Nr konta bankowego: 92 1020 1811 0000 0402 0373 0116. Skan potwierdzenia przelewu powinien być załączony do zamówienia.

Worki należy wypełnić zgodnie z zasadami segregacji odpadów i wystawić zgodnie z harmonogramem dla danego rejonu Sopotu.