Zamówienie worków na odpady zielone

Aby zamówić worki należy wypełnić formularz znajdujący się obok podając niezbędne informacje (*).

W celu otrzymania od ZOM potwierdzenia możliwości odbioru worków, konieczne jest podanie adresu email i/lub telefonu. Po przygotowaniu worków zostaną Państwo poinformowaniu o nadanym kodzie, który należy podać przy odbiorze.

Worki należy wypełnić zgodnie z zasadami segregacji odpadów zielonych i wystawić zgodnie z harmonogramem dla danego rejonu Sopotu.