Zamówienie płatnego worka gruzowego na:

zmieszane odpady poremontowe: płyty karton-gips, stelaże, rury PCV,
folię, tapety, karton, drewno, styropian z opakowań i armaturęWorek przeznaczony jest tylko i wyłącznie do remontu mieszkań
i domów znajdujących się na terenie gminy Sopot.

Odbiór worka jest realizowany z adresu / okolicy lokalu dla którego został wydany.

W przypadku ustawienia worka w pasie drogowym konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia z Zarządu Dróg i Zieleni
w Sopocie. Uwaga: Przed uzyskaniem zezwolenia należy ustalić
z Eco Sopot Sp. z o.o. najbliższy, możliwy do realizacji termin otrzymania worka.

Zamówienie będzie realizowane jedynie w przypadku wcześniejszego dokonania płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem – opłata za worek wynosi 529,20 zł brutto.

Nr konta bankowego: 92 1020 1811 0000 0402 0373 0116.

Skan potwierdzenia przelewu powinien być załączony do zamówienia.

Plik do pobrania: Zasady gromadzenia odpadów w worku gruzowym.