Zamówienie - worek gruzowy - płatny

Worek przeznaczony jest tylko i wyłącznie do remontu mieszkań/domów znajdujących się na terenie gminy Sopot.

Odbiór worka jest realizowany z adresu/okolicy lokalu, dla którego został wydany.

W przypadku ustawienia worka w pasie drogowym konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia z Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Uwaga: Przed uzyskaniem zezwolenia należy ustalić z Zakładem Oczyszczania Miasta najbliższy, możliwy do realizacji termin otrzymania worka.

Zamówienie będzie realizowane jedynie w przypadku wcześniejszego dokonania płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem – aktualnie opłata za worek wynosi 183,60 zł brutto. Nr konta bankowego: 92 1020 1811 0000 0402 0373 0116. Skan potwierdzenia przelewu powinien być załączony do zamówienia.

Plik do pobrania: Zasady gromadzenia odpadów w worku gruzowym.