Worek gruzowy - bezpłatny

Mieszkańcom Sopotu przysługuje raz w roku jeden bezpłatny worek na jeden remontowany lokal. Worek przeznaczony jest tylko i wyłącznie do remontu mieszkań/domów znajdujących się na terenie gminy Sopot.

Odbiór worka jest realizowany z adresu/okolicy lokalu, dla którego został wydany. Zgłoszenie odbioru worka z innego miejsca podstawienia niż wskazane przy jego pobraniu, wiąże się z naliczeniem opłaty  zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Osoba pobierająca worek musi udokumentować swoje prawa do lokalu/nieruchomości (numer księgi wieczystej lokalu lub skan aktu notarialnego lub skan podatku od nieruchomości lub zaświadczenie ze spółdzielni).

W przypadku ustawienia worka w pasie drogowym konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia z Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Uwaga: Przed uzyskaniem zezwolenia należy ustalić z Zakładem Oczyszczania Miasta najbliższy, możliwy do realizacji termin otrzymania worka.

Plik do pobrania: Zasady gromadzenia odpadów w worku gruzowym.