Formularz zgłoszenia - umowa najmu pojemników

Szczegóły zgłoszenia:

Niniejszy formularz stanowi podstawę do nienaliczania obciążenia za najem pojemników w zadeklarowanym okresie.

W przypadku wypowiedzenia umowy najmu warunkiem dodatkowym jest zwrot tych pojemników do Zakładu Oczyszczania Miasta.

Wersja formularza w formacie pdf: pobierz