Zamówienie mycia pojemników

Informujemy, że z dniem 10.06.2020 rozpoczynamy świadczenie usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. Usługa ta będzie realizowana na podstawie zleceń przesyłanych poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony obok.

Zlecenie powinno zawierać adres wykonania usługi, ilość i pojemność pojemników wraz z informacją o rodzaju odpadów, na które są przeznaczone oraz określać rodzaj mycia, które ma być wykonane.

Cennik usług mycia pojemników jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://zom.sopot.pl/uslugi.

Pojemniki przeznaczone do mycia w danym dniu powinny będą opróżnione i w odpowiedni sposób oznaczone przez Pracowników ZOM. Nie mogą być wypełniane odpadami do czasu ich umycia.

Nie zastosowanie się do tej zasady będzie skutkowało dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.

Miejsce realizacji usługi
Zakres realizacji usługi
Zlecający wykonanie usługi