Deklaracje elektroniczne on-line:

Pojedyncza nieruchomość

W trakcie aktualizacji

Nieruchomość wielolokalowa

W trakcie aktualizacji

Wielodzietne gospodarstwa

W trakcie aktualizacji

Deklaracje do pobrania:

Indywidualna
Wielolokalowa
Wielolokalowa mieszana
Rodzina wielodzietna
Niezamieszkała (firmy)
Dodatkowy odbiór (firmy, mieszane)