Opłaty za odpady komunalne (COVID-19) - firmy.

Podobnie jak na wiosnę możliwości zmniejszenia opłat za odpady są takie same, wymagają jednak złożenia deklaracji.

W obecnej sytuacji każda z firm lub instytucji, która zawiesza działalność lub zmniejsza zakres (intensywność) działalności, może złożyć deklarację korygującą na mniejszą lub zerową ilość odbiorów odpadów. 

Deklarację korygującą podmiot musi złożyć najpóźniej do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zawieszenie lub ograniczenie działalności (ZOM jedynie potrzebuje informacji mailowej o braku konieczności odbierania odpadów żeby niepotrzebnie nie podjeżdżać po śmieci).

Możliwości złożenia takiej deklaracji:

  • Za pomocą elektronicznych deklaracji: http://zom.sopot.pl/edeklaracje (podpisana przez profil zaufany)
  • Za pomocą wypełnionych i zeskanowanych deklaracji i przesłanych za pomocą platformy epuap (ZomSopot) lub wysłanych listem poleconym (decyduje data nadania) – deklaracje do pobrania: http://zom.sopot.pl/edeklaracje

Istnieje także możliwość aneksowania umowy na najem pojemników zawieszając ten najem na dowolny okres np. 2 miesięcy lub rozwiązując umowę w ogóle (bez zachowania okresu wypowiedzenia). 

Link do elektronicznego formularza: (uproszczona procedura zastępująca aneksowanie umowy).