Deklaracje na rok 2019

Szanowni Państwo!
 
Uprzejmie informujemy, że deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019 r. są przyjmowane do dnia 15.02.2019r.
 
Podstawą naliczenia w/w opłaty jest zużycie wody za okres: od 01.01.2018 do 31.12.2018.
 
Deklaracje przyjmowane są w Biurze Obsługi Klienta w godzinach urzędowania tj. w poniedziałki od godz. 9.00  do godz. 17.00, w pozostałe dni tygodnia (od wtorku do piątku) w godzinach od 7.00 do 15.00.
Druki deklaracji dostępne są w Zakładzie Oczyszczania Miasta, można je również pobrać ze strony: www.zom.sopot.pl
 
Dla budynków wielolokalowych przyjmowane są deklaracje na druku DO-W, a dla zabudowy pojedynczej (domki jednorodzinne) na druku DO-IN.
W imieniu wspólnot mieszkaniowych, budynków spółdzielczych deklaracje składają odpowiednio: Wspólnota Mieszkaniowa, upoważnieni do tych czynności zarządcy, administratorzy nieruchomości lub spółdzielnia mieszkaniowa (upoważnienie w trybie ordynacji podatkowej art. 80)
 
Do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są wszyscy właściciele nieruchomości. W przypadku braku możliwości złożenia  deklaracji przez wszystkich współwłaścicieli, może ją złożyć jeden z nich na podstawie pełnomocnictwa w formie pisemnej upoważniającego do tych czynności udzielonego przez  pozostałych współwłaścicieli nieruchomości.