Deklaracje - jak i kiedy składamy

Strefa mieszkańca

  • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składa właściciel nieruchomości, uwzględniając lokale zamieszkałe oraz niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (czyli takie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza), w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania lub powstawania odpadów na danej nieruchomości.
  • Gdy nieruchomość stanowi współwłasność, deklarację może złożyć jeden z właścicieli upoważniony do takiej czynności przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (na podstawie pełnomocnictwa na druku UPL-1, pełnomocnictwa notarialnego lub umowy).
  • W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację złoży zarząd wspólnoty, Administracja lub spółdzielnia.
  • Złożenie korekty do deklaracji jest konieczne, gdy zmianie uległy dane stanowiące podstawę naliczonej opłaty np. sprzedaż nieruchomości, zmiana podstawy naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. w przypadku zmiany zużycia wody za okres stanowiący podstawę naliczenia opłaty, udokumentowanej korektą rozliczenia od dostawcy).
  • Właściciele nieruchomości zamieszkałych, ze względu na przyjętą metodę naliczania opłaty według zużycia wody, składają deklaracje co roku najpóźniej do 10 lutego.
  • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy) składają deklarację raz i dokonują ewentualnych korekt w razie potrzeby dokonania zmian.

Strefa biznesu

  • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składa właściciel nieruchomości lub podmiot faktycznie władający nieruchomością od momentu powstawania odpadów na danej nieruchomości.
  • Gdy nieruchomość stanowi współwłasność, deklarację może złożyć jeden z właścicieli upoważniony do takiej czynności przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (na podstawie pełnomocnictwa na druku UPL-1, pełnomocnictwa notarialnego lub umowy).
  • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy) składają deklarację raz i dokonują ewentualnych korekt w razie potrzeby dokonania zmian.

Deklaracje elektroniczne (on-line)

Strefa mieszkańca

Deklaracja

Indywidualna

Deklaracja

Wielolokalowa

Deklaracja

Wielolokalowa mieszana

Dodatkowa

Wielolokalowa mieszana

Strefa biznesu

Deklaracja

Niezamieszkała

Dodatkowa

Niezamieszkała

Deklaracje do pobrania - wersje aktualne 2021

Strefa mieszkańca

Deklaracja (.doc)

Indywidualna

Deklaracja (.doc)

Wielolokalowa

Deklaracja (.doc)

Wielolokalowa mieszana

Dodatkowa (.doc)

Wielolokalowa mieszana

Deklaracja (.pdf)

Indywidualna

Deklaracja (.pdf)

Wielolokalowa

Deklaracja (.pdf)

Wielolokalowa mieszana

Dodatkowa (.pdf)

Wielolokalowa mieszana

Strefa biznesu

Deklaracja (.doc)

Niezamieszkałe

Dodatkowa (.doc)

Niezamieszkałe

Deklaracja (.pdf)

Niezamieszkałe

Dodatkowa (.pdf)

Niezamieszkałe

Uchwały Rady Miasta