Czas na BIO

Dla mieszkańców, którzy otrzymali listy z informacją o BIO:

Koszyczki i woreczki do odebrania w ZOM

Wraz z początkiem 2021 roku, Sopot zostanie objęty obowiązkiem segregowania odpadów na 5 różnych frakcji. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jesteśmy zobowiązani do zbierania również odpadów ulegających biodegradacji – BIOODPADÓW kuchennych, które należy wyrzucać do brązowych pojemników z napisem BIO.

Poszczególne gospodarstwa domowe mogą gromadzić bioodpady w kompaktowych, wentylowanych pojemniczkach, do których wkłada się kompostowalne woreczki wykonane z biotworzyw (np. ze skrobi ziemniaczanej), co pozwala na ich rozkład nawet w ciągu 45 dni i nie zakłóca naturalnego procesu kompostowania. Woreczki można zastąpić torbą papierową lub po prostu zbierać odpady bio luzem.

Najważniejsze, aby nie używać worków bądź reklamówek foliowych, aby nie zanieczyszczać kompostu tworzywami sztucznymi.

By ułatwić zbieranie w domu odpadów kuchennych, każdy właściciel lokalu mieszkalnego będzie mógł ZA DARMO – odebrać w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie specjalny koszyk wraz z kompletem biokompostowalnych woreczków.

Zasady segregacji odpadów BIO kuchennych

CO WYRZUCAMY JAKO ODPADY BIO?

Bioodpady inaczej odpady bio czy śmieci biodegradowalne, to odpady powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin i ulegające naturalnemu procesowi rozkładu – biodegradacji. Wyselekcjonowane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu zwiększającego żyzność gleby lub jako biogaz, który jest substratem przy wytwarzaniu energii.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów jako bioodpady traktujemy generalnie odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygotowania posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych.

CO WYRZUCAMY:
 • OBIERKI Z OWOCÓW I WARZYW
 • OWOCOWO-WARZYWNE POZOSTAŁOSCI PO POSIŁKACH
 • PRZETERMINOWANE RESZTKI ŻYWNOŚCI POCHODZENIA
  ROŚLINNEGO
 • RESZTKI PRZETWORÓW MĄCZNYCH NP.: PIECZYWO, PIZZA,
  MAKARON
 • PRZETERMINOWANA ŻYWNOŚĆ (bez opakowania)
 • SKORUPKI JAJ
 • FUSY PO KAWIE I HERBACIE

KWIATY, RESZTKI KWIATÓW CIĘTYCH I DONICZKOWYCH (bez ziemi)

CZEGO NIE WYRZUCAMY:
 • LIŚCIE, TRAWA (odpady zielone)
 • MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, KOŚCI (odpady zmieszane)
 • NABIAŁ I JEGO PRZETWORY (odpady zmieszane)
 • RESZTKI OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH (najlepiej przelane do plastikowych
  butelek; odpady zmieszane)
 • ODCHODY ZWIERZĘCE (odpady zmieszane)
 • SORBENT, TROCINY, ŻWIREK Z KUWETY I INNE ODPADY ZANIECZYSZCZONE
  ODCHODAMI ZWIERZĘCYMI (odpady zmieszane)
 • DREWNO, PŁYTY WIÓROWE (duże, pojedyncze sztuki odpady wielkogabarytowe,
  małe odpady zmieszane)
 • PŁYNNE ODPADY KUCHENNE tzw. ZLEWKI

Jeżeli mamy wątpliwości, to wyrzućmy odpady do pojemnika ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

W CZYM WYRZUCAMY ODPADY BIO?

Wraz z nowymi obowiązkami segregowania odpadów uwzględniającymi frakcję BIO, rozpoczęły się poszukiwania pojemników i worków, które spełniłyby wszystkie wytyczne prawidłowej segregacji.

Najwygodniej jest zbierać odpady organiczne w specjalnych pojemnikach. Są one wentylowane co pomaga rozwiązać problem niemiłych zapachów wytwarzanych przez rozkładające się śmieci. Poza tym jest estetyczny i zajmuje mało miejsca, dzięki czemu zmieści się w każdej kuchni.
Aby zapewnić optymalne odparowanie wilgoci z zebranych odpadów organicznych, rekomendowane jest stosowanie worków poddających się kompostowaniu. Dzięki temu unikniemy problemu powstawania pleśni i gnicia odpadów. Worki kompostowalne wykonane są z biotworzyw np. z kukurydzy, dzięki czemu możemy je wyrzucać wraz z bioodpadami do pojemnika BIO czy przydomowego kompostownika – worek rozłoży się razem z zawartością. Dopuszczalne jest również wyrzucanie bioodpadów luzem lub w torebkach papierowych, koniecznie niezadrukowanych.

Pamiętajmy, aby sortować odpady skrupulatnie i nie wyrzucać ich w plastikowych workach czy reklamówkach. Dzięki temu uzyskany kompost będzie mógł służyć jako wysokiej jakości podłoże dla wzrostu roślin.

Przypominany, że każdy właściciel lokalu mieszkalnego może ZA DARMO – odebrać w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie specjalny koszyk wraz z kompletem biokompostowalnych woreczków.

Zgodnie z zapowiedzią, w listopadzie rozpoczęliśmy podstawianie brązowych pojemników na bioodpady do poszczególnych zasieków nieruchomości zamieszkałych oraz dystrybucję koszyczków na odpady BIO wraz z kompostowalnymi woreczkami dla do mieszkańców Sopotu.

Całość przedsięwzięcia odbywa się wg poniższych zasad:

 • BUDYNKI JEDNORODZINNE I WIELOLOKALOWE (do 4 lokali):

– mieszkańcy, którzy otrzymali list Prezydenta Miasta Sopotu informujący o obowiązku selektywnej zbiórki odpadów z uwzględnieniem odpadów BIO – zgłaszają się do siedziby ZOM po koszyczki i woreczki

– mieszkańcy, którzy nie otrzymali w/w listu – dostawa koszyczków i woreczków (po 2 rolki dla lokalu) odbywa się wraz z podstawieniem brązowego pojemnika BIO do zasieków. Koszyczki i woreczki znajdują się wewnątrz pojemnika.

 • BUDYNKI WIELOLOKALOWE (powyżej 4 lokali):

Zakład Oczyszczania Miasta dostarczy do zasieków brązowe pojemniki na odpady BIO. Odbiór koszyczków oraz określonej ilości woreczków będzie możliwy z punktu odbioru na terenie ZOM, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się z obsługą.

 • SPÓŁDZIELNIE MIESZKANIOWE:

Mieszkańcy SM odbierają koszyczki oraz po 2 rolki woreczków na odpady BIO bezpośrednio od swoich spółdzielni – z siedziby lub od poszczególnych Dozorców.

Zaplanowana ilość woreczków dla jednego lokalu mieszkalnego to 6 rolek/ rok czyli 150 szt.  Na początek będziemy wydawać po 2 rolki/lokal, co powinno wystarczyć na ok. 4 m-ce.  Po kolejną partię woreczków, mieszkańcy wspólnot i  domków jednorodzinnych będą zgłaszać się do zakładu Oczyszczania Miasta, natomiast mieszkańcy SM – wg ustaleń swoich spółdzielni.

PAMIĘTAJMY! Odbiór odpadów BIO rozpoczyna się 02 stycznia 2021 roku, zatem odpady można wrzucać do brązowych pojemników po tym terminie.