Czas na

Wraz z początkiem 2021 roku, Sopot zostanie objęty obowiązkiem segregowania odpadów na 5 różnych frakcji. Zgodnie z obowiązującymi zasadami jesteśmy zobowiązani do zbierania również odpadów ulegających biodegradacji – BIOODPADÓW kuchennych, które należy wyrzucać do brązowych pojemników z napisem BIO.

Poszczególne gospodarstwa domowe mogą gromadzić bioodpady w kompaktowych, wentylowanych pojemniczkach, do których wkłada się kompostowalne woreczki wykonane z biotworzyw (np. ze skrobi ziemniaczanej), co pozwala na ich rozkład nawet w ciągu 45 dni i nie zakłóca naturalnego procesu kompostowania. Woreczki można zastąpić torbą papierową lub po prostu zbierać odpady bio luzem.

Najważniejsze, aby nie używać worków bądź reklamówek foliowych, aby nie zanieczyszczać kompostu tworzywami sztucznymi.

HARMONOGRAM DOSTAWY POJEMNIKÓW I ZASADY DYSTRYBUCJI KOSZYCZKÓW

Już wkrótce

By ułatwić zbieranie w domu odpadów kuchennych, każdy właściciel lokalu mieszkalnego będzie mógł ZA DARMO – odebrać w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie specjalny koszyk wraz z kompletem biokompostowalnych woreczków.

Zasady segregacji odpadów BIO kuchennych

CO WYRZUCAMY JAKO ODPADY BIO?

Bioodpady inaczej odpady bio czy śmieci biodegradowalne, to odpady powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin i ulegające naturalnemu procesowi rozkładu – biodegradacji. Wyselekcjonowane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu zwiększającego żyzność gleby lub jako biogaz, który jest substratem przy wytwarzaniu energii.

W ramach selektywnej zbiórki odpadów jako bioodpady traktujemy generalnie odpady żywnościowe pochodzące zarówno z przygotowania posiłków, jak i resztek pokonsumpcyjnych.

CO WYRZUCAMY:
 • OBIERKI Z OWOCÓW I WARZYW
 • OWOCOWO-WARZYWNE POZOSTAŁOSCI PO POSIŁKACH
 • PRZETERMINOWANE RESZTKI ŻYWNOŚCI POCHODZENIA
  ROŚLINNEGO
 • RESZTKI PRZETWORÓW MĄCZNYCH NP.: PIECZYWO, PIZZA,
  MAKARON
 • PRZETERMINOWANA ŻYWNOŚĆ (bez opakowania)
 • SKORUPKI JAJ
 • FUSY PO KAWIE I HERBACIE

KWIATY, RESZTKI KWIATÓW CIĘTYCH I DONICZKOWYCH (bez ziemi)

CZEGO NIE WYRZUCAMY:
 • LIŚCIE, TRAWA (odpady zielone)
 • MIĘSO, WĘDLINY, RYBY, KOŚCI (odpady zmieszane)
 • NABIAŁ I JEGO PRZETWORY (odpady zmieszane)
 • RESZTKI OLEJÓW I TŁUSZCZÓW JADALNYCH (najlepiej przelane do plastikowych
  butelek; odpady zmieszane)
 • ODCHODY ZWIERZĘCE (odpady zmieszane)
 • SORBENT, TROCINY, ŻWIREK Z KUWETY I INNE ODPADY ZANIECZYSZCZONE
  ODCHODAMI ZWIERZĘCYMI (odpady zmieszane)
 • DREWNO, PŁYTY WIÓROWE (duże, pojedyncze sztuki odpady wielkogabarytowe,
  małe odpady zmieszane)
 • PŁYNNE ODPADY KUCHENNE tzw. ZLEWKI

Jeżeli mamy wątpliwości, to wyrzućmy odpady do pojemnika ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.

W CZYM WYRZUCAMY ODPADY BIO?

Wraz z nowymi obowiązkami segregowania odpadów uwzględniającymi frakcję BIO, rozpoczęły się poszukiwania pojemników i worków, które spełniłyby wszystkie wytyczne prawidłowej segregacji.

Najwygodniej jest zbierać odpady organiczne w specjalnych pojemnikach. Są one wentylowane co pomaga rozwiązać problem niemiłych zapachów wytwarzanych przez rozkładające się śmieci. Poza tym jest estetyczny i zajmuje mało miejsca, dzięki czemu zmieści się w każdej kuchni.
Aby zapewnić optymalne odparowanie wilgoci z zebranych odpadów organicznych, rekomendowane jest stosowanie worków poddających się kompostowaniu. Dzięki temu unikniemy problemu powstawania pleśni i gnicia odpadów. Worki kompostowalne wykonane są z biotworzyw np. z kukurydzy, dzięki czemu możemy je wyrzucać wraz z bioodpadami do pojemnika BIO czy przydomowego kompostownika – worek rozłoży się razem z zawartością. Dopuszczalne jest również wyrzucanie bioodpadów luzem lub w torebkach papierowych, koniecznie niezadrukowanych.

Pamiętajmy, aby sortować odpady skrupulatnie i nie wyrzucać ich w plastikowych workach czy reklamówkach. Dzięki temu uzyskany kompost będzie mógł służyć jako wysokiej jakości podłoże dla wzrostu roślin.

Przypominany, że każdy właściciel lokalu mieszkalnego może ZA DARMO – odebrać w Zakładzie Oczyszczania Miasta w Sopocie specjalny koszyk wraz z kompletem biokompostowalnych woreczków.