Aktualności, komunikaty, statystyki

Aktualności

UWAGA ! ZMIANA DNI ODBIORU ODPADÓW

UWAGA! ZMIANA DNI ODBIORU ODPADÓW OD 6 DO 31 GRUDNIA TESTUJEMY NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, KTÓRY BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ OD STYCZNIA 2022 ROKU. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DNI ODBIORU ODPADÓW ULEGNĄ ZMIANIE JUŻ W GRUDNIU. HARMONOGRAM JEST NA BIEŻĄCO MODYFIKOWANY, DLATEGO ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZOM.SOPOT.PL W

Aktualności

Wstrzymanie usługi podstawiania pojemników na odpady zielone

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z rozpoczęciem sezonu zimowego, z dniem 01.12.2021r.  Zakład Oczyszczania Miasta przestaje świadczyć usługę podstawiania pojemników na odpady zielone. Usługa zostanie wznowiona po zakończonym sezonie zimowym.

Aktualności

Opłaty za sporządzenie kopii lub skanu dokumentu

Szanowni Państwo, zgodnie z Rozporządzaniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 18 grudnia 2015 roku w sprawie wysokości opłaty za sporządzenie kopii oraz odpisu dokumentów, oraz uzupełniającym powyższe rozporządzenie – Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 lipca 2017 roku, informujemy, iż za sporządzenie kopii lub skanu dokumentu pobierane

Aktualności

NOWE PUNKTY MPE

Szanowni Mieszkańcy, Zakład Oczyszczania Miasta ustawił na terenie miasta Sopotu kolejne Miejskie Punkty Elektroodpadów tzw. MPE w następujących lokalizacjach: 1. róg ulic Polna i Klenczona 2. Sikorskiego – skwer po stronie parzystej 3. Kujawska – obok wiaty śmietnikowej przy nr 35 Pełna lista punktów MPE i informacja o zbieranych w

Aktualności

Nowy formularz na stronie

Przygotowaliśmy na stronie zom.sopot.pl nowy formularz umożliwiający wysłanie zlecenia zapotrzebowania na woreczki na odpady bio kuchenne (woreczki przeznaczone do koszyczków bio).

Informacje

Pojemniki na odpady zielone

W drugiej połowie marca wznowimy podstawianie pojemników na odpady zielone. Ich ilość jest dopasowana do pory roku i możliwości odbioru. Pojemniki podstawiane będą w czwartek, odbierane we wtorek. Zamówienia telefoniczne przyjmowane są w środy.

Komunikaty

Pełnomocnictwo do składania deklaracji i opłata skarbowa

Szanowni Państwo, w przypadku podpisywania deklaracji przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie do deklaracji PEŁNOMOCNICTWA UPL-1 lub UPL-1P wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na numer konta 70 1020 1811 0000 0802 0373 5651 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Finansów (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 562 ze

Komunikaty

Deklaracje firmowe

Od 1.01.2021 zmieniła się opłata za odbiór odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych (firmy) co wiąże się z koniecznością złożenia deklaracji przez każdą firmę.

Komunikaty

Termin składania deklaracji

Przypominamy, że 10.02.2021 upłynął termin składania deklaracji aktualizujących opłatę za odbiór odpadów komunalnych na bazie zużycia wody za rok 2020.

Segregacja 2020

Sopocianie segregują. Wyniki segregacji poszczególnych frakcji zebranych w 2020 roku. Z racji charakteru umiejscowienia Sopotu królują odpady zielone.

Odpady 2020

Koło odpadów. Udział procentowy poszczególnych rodzajów odpadów w całości zebranych odpadów w 2020 roku.

Segregacja 2020

Wyniki odbioru odpadów wszystkich frakcji segregowanych w 2020 roku: szkło, plastik, papier, odpady zielone, budowlane i wystawki