Deklaracje elektroniczne

Na stronie dostępne są elektroniczne formularze umożliwiające złożenie deklaracji on-line. Wymagają posiadania profilu zaufanego lub podpisu elektronicznego.

Odpady segregowane odebrane w 2021 [t]

0
Papier
0
Szkło
0
Plastik
0
Bio
0
Zielone
0
Gabaryty
0
Budowlane
Aktualności

UWAGA ! ZMIANA DNI ODBIORU ODPADÓW

UWAGA! ZMIANA DNI ODBIORU ODPADÓW OD 6 DO 31 GRUDNIA TESTUJEMY NOWY HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, KTÓRY BĘDZIE OBOWIĄZYWAŁ OD STYCZNIA 2022 ROKU. W ZWIĄZKU Z POWYŻSZYM DNI ODBIORU ODPADÓW ULEGNĄ ZMIANIE JUŻ W GRUDNIU. HARMONOGRAM JEST NA BIEŻĄCO MODYFIKOWANY, DLATEGO ZOSTANIE PRZEDSTAWIONY NA STRONIE INTERNETOWEJ ZOM.SOPOT.PL W

Aktualności

Wstrzymanie usługi podstawiania pojemników na odpady zielone

Szanowni Państwo, Informujemy, że w związku z rozpoczęciem sezonu zimowego, z dniem 01.12.2021r.  Zakład Oczyszczania Miasta przestaje świadczyć usługę podstawiania pojemników na odpady zielone. Usługa zostanie wznowiona po zakończonym sezonie zimowym.

Komunikaty

Pełnomocnictwo do składania deklaracji i opłata skarbowa

Szanowni Państwo, w przypadku podpisywania deklaracji przez pełnomocnika niezbędne jest dołączenie do deklaracji PEŁNOMOCNICTWA UPL-1 lub UPL-1P wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 zł na numer konta 70 1020 1811 0000 0802 0373 5651 Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Finansów (tj.: Dz.U. z 2018r. poz. 562 ze

Statystyki odebranych odpadów segregowanych w 2020 r.

Odpady [t]:
1230
978
1273
2009
1125
994
2020/ 2019
113 %
99 %
102 %
97 %
93%
99%