Ogłoszenie na sprzedaż składników majątkowych PPP/04/2019

Data publikacji: 2019-07-04

Data składania: 2019-07-15 11:00

Ogłoszenie o przetargu
Pytania i odpowiedzi:
Informacja z otwarcia ofert
Wynik postępowania