Leasing operacyjny dwóch miejskich odkurzaczy elektrycznych z opcją wykupu

Data publikacji: 2019-08-21

Data składania ofert: : 2019-08-27 10:30

Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór umowy
Pytania i odpowiedzi
Informacja o wyniku postępowania