Dostawa w formie leasingu 3 letniego dwóch miejskich odkurzaczy elektrycznych

Data publikacji: 2019-08-13

Data składania ofert: : 2019-08-20 10:30

Ogłoszenie
Wzór oferty
Wzór umowy
Pytania i odpowiedzi
Informacja o wyniku postępowania