KONTAKT

ZAKŁAD OCZYSZCZANIA
MIASTA SOPOT
Al. Niepodległości 723 A
81-853 Sopot
targ@zom.sopot.pl