Harmonogramy odbioru odpadów

Harmonogramy segregacji workowej i wystawek z podziałem na rejony

Rejon 1

Legenda:

 • Wystawka - odpady wielkogabarytowe
 • Odpady zielone
 • Segregacja workowa (papier, szkło, plastik)

Rejon 2

Legenda:

 • Wystawka - odpady wielkogabarytowe
 • Odpady zielone
 • Segregacja workowa (papier, szkło, plastik)

Rejon 3

Legenda:

 • Wystawka - odpady wielkogabarytowe
 • Odpady zielone
 • Segregacja workowa (papier, szkło, plastik)

Rejon 4

Legenda:

 • Wystawka - odpady wielkogabarytowe
 • Odpady zielone
 • Segregacja workowa (papier, szkło, plastik)