W przypadku zawieszenia lub zakończenia działalności, wypełnienie formularza przyspieszy zawieszenie lub zakończenie fakturowania przez ZOM opłaty za usługę dzierżawy – plik do pobrania tutaj.

Zgłoszenie odbioru worka gruzowego

Worek gruzowy – bezpłatny

Mieszkańcom Sopotu przysługuje raz w roku jeden bezpłatny worek na jeden remontowany lokal. Worek przeznaczony jest tylko i wyłącznie do remontu mieszkań/domów znajdujących się na terenie gminy Sopot.

Odbiór worka jest realizowany z adresu/okolicy lokalu, dla którego został wydany. Zgłoszenie odbioru worka z innego miejsca podstawienia niż wskazane przy jego pobraniu, wiąże się z naliczeniem opłaty  zgodnie z obowiązującym cennikiem.

Osoba pobierająca worek musi udokumentować swoje prawa do lokalu/nieruchomości (numer księgi wieczystej lokalu lub skan aktu notarialnego lub skan podatku od nieruchomości lub zaświadczenie ze spółdzielni).

W przypadku ustawienia worka w pasie drogowym konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia z Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Uwaga: Przed uzyskaniem zezwolenia należy ustalić z Zakładem Oczyszczania Miasta najbliższy, możliwy do realizacji termin otrzymania worka.

Plik do pobrania: Zasady gromadzenia odpadów w worku gruzowym.

Zamówienie – worek gruzowy – płatny

Worek przeznaczony jest tylko i wyłącznie do remontu mieszkań/domów znajdujących się na terenie gminy Sopot.

Odbiór worka jest realizowany z adresu/okolicy lokalu, dla którego został wydany.

W przypadku ustawienia worka w pasie drogowym konieczne jest wcześniejsze uzyskanie zezwolenia z Zarządu Dróg i Zieleni w Sopocie. Uwaga: Przed uzyskaniem zezwolenia należy ustalić z Zakładem Oczyszczania Miasta najbliższy, możliwy do realizacji termin otrzymania worka.

Zamówienie będzie realizowane jedynie w przypadku wcześniejszego dokonania płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem – aktualnie opłata za worek wynosi 183,60 zł brutto. Nr konta bankowego: 87 1160 2202 0000 0000 5460 8104. Skan potwierdzenia przelewu powinien być załączony do zamówienia.

Plik do pobrania: Zasady gromadzenia odpadów w worku gruzowym.

Worki na odpady zielone

Aby zamówić worki należy wypełnić formularz znajdujący się obok podając niezbędne informacje (*).

W celu otrzymania od ZOM potwierdzenia możliwości odbioru worków, konieczne jest podanie adresu email i/lub telefonu. Po przygotowaniu worków zostaną Państwo poinformowaniu o nadanym kodzie, który należy podać przy odbiorze.

Worki należy wypełnić zgodnie z zasadami segregacji odpadów zielonych i wystawić zgodnie z harmonogramem dla danego rejonu Sopotu.

Worki na odpady segregowane

Aby zamówić worki należy wypełnić formularz znajdujący się obok podając niezbędne informacje (*).

W celu otrzymania od ZOM potwierdzenia możliwości odbioru worków, konieczne jest podanie adresu email i/lub telefonu. Po przygotowaniu worków zostaną Państwo poinformowaniu o nadanym kodzie, który należy podać przy odbiorze.

Worki należy wypełnić zgodnie z zasadami segregacji odpadów i wystawić zgodnie z harmonogramem dla danego rejonu Sopotu.

Zamówienie – worki segregacyjne – płatne

Aby zamówić worki należy wypełnić formularz znajdujący się obok podając niezbędne informacje (*).

W celu otrzymania od ZOM potwierdzenia możliwości odbioru worków, konieczne jest podanie adresu email i/lub telefonu. Po przygotowaniu worków zostaną Państwo poinformowaniu o nadanym kodzie, który należy podać przy odbiorze.

Zamówienie będzie realizowane jedynie w przypadku wcześniejszego dokonania płatności zgodnie z obowiązującym cennikiem – aktualnie opłata za 1 worek wynosi 1,39 zł netto ( kwotę łączną do zapłaty wyliczamy: ilość worków * 1,39 * 1,08). Nr konta bankowego: 87 1160 2202 0000 0000 5460 8104. Skan potwierdzenia przelewu powinien być załączony do zamówienia.

Worki należy wypełnić zgodnie z zasadami segregacji odpadów i wystawić zgodnie z harmonogramem dla danego rejonu Sopotu.

Zamówienie mycia pojemników

Informujemy, że z dniem 10.06.2020 rozpoczynamy świadczenie usługi mycia i dezynfekcji pojemników na odpady komunalne. Usługa ta będzie realizowana na podstawie zleceń przesyłanych poprzez formularz zgłoszeniowy zamieszczony obok.

Zlecenie powinno zawierać adres wykonania usługi, ilość i pojemność pojemników wraz z informacją o rodzaju odpadów, na które są przeznaczone oraz określać rodzaj mycia, które ma być wykonane.

Cennik usług mycia pojemników jest dostępny na naszej stronie internetowej: http://zom.sopot.pl/uslugi.

Pojemniki przeznaczone do mycia w danym dniu powinny będą opróżnione i w odpowiedni sposób oznaczone przez Pracowników ZOM. Nie mogą być wypełniane odpadami do czasu ich umycia.

Nie zastosowanie się do tej zasady będzie skutkowało dodatkową opłatą w wysokości 50 zł.

Miejsce realizacji usługi
Zakres realizacji usługi
Zlecający wykonanie usługi