Dla firm – opłata na rok 2019

Informujemy, że podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali niemieszkalnych jest złożona deklaracja.

Zadeklarowaną kwotę bez wezwania należy terminowo wpłacać na nadany indywidualny numer rozrachunkowy.