Deklaracje - jak i kiedy składamy

  • Deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami składa właściciel nieruchomości, uwzględniając lokale zamieszkałe oraz niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne (czyli takie, na których prowadzona jest działalność gospodarcza), w ciągu 14 dni od momentu zamieszkania lub powstawania odpadów na danej nieruchomości.
  • Gdy nieruchomość stanowi współwłasność, deklarację może złożyć jeden z właścicieli upoważniony do takiej czynności przez pozostałych współwłaścicieli nieruchomości (na podstawie pełnomocnictwa lub umowy).
  • W imieniu mieszkańców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych deklarację złoży zarząd wspólnoty, Administracja lub spółdzielnia.
  • Złożenie korekty do deklaracji jest konieczne, gdy zmianie uległy dane stanowiące podstawę naliczonej opłaty np. sprzedaż nieruchomości, zmiana podstawy naliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. w przypadku udokumentowanej zmian zużycia wody za okres stanowiący podstawę naliczenia opłaty).
  • Właściciele nieruchomości zamieszkałych, ze względu na przyjętą metodę naliczania opłaty według zużycia wody, składają deklaracje co roku najpóźniej do 15 lutego.
  • Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy) składają deklarację raz i dokonują ewentualnych korekt w razie potrzeby dokonania zmian.

Deklaracje elektroniczne on-line:

Deklaracje do pobrania

Do otwarcia deklaracji w formacie PDF potrzebna jest aplikacja Reader firmy Adobe, którą można pobrać z poniższego odnośnika: http://get.adobe.com/reader/