Aktualności

Komunikaty

Statystyki

Pojemniki na odpady zielone

Informujemy, że istnieje możliwość zamówienia przez mieszkańców nieodpłatnego pojemnika 1100 l na odpady zielone. Ilość pojemników ograniczona. Zgłoszenia przyjmujemy telefonicznie w każdą środę w godzinach pracy biura. Zamówione pojemniki podstawiane są w czwartek i zabierane we wtorek.

Kodowane worki na odpady zielone

Od dnia 1.10.2019 worki na odpady zielone będą wydawane w biurze PSZOK w ZOM w godzinach otwarcia biura. Każdy worek będzie oznaczony kodem posesji na którą został pobrany.

Nieruchomości wielolokalowe

Informujemy, że dla nieruchomości, w której wyodrębnione są co najmniej dwa lokale, z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa i składać powinno się jedną deklarację obejmującą wszystkie lokale (deklaracja DO-W)

Recykling 2018 - wyniki

Papier, szkło, metal, plastik
Z punktami skupu 76%
Bez punktów skupu 68%
Wymagany poziom
Min. 30%
Odebrane odpady [t] do 30.08.2019 r.
0
Plastik
0
Papier
0
Szkło