Aktualności

Komunikaty

Nieruchomości wielolokalowe

Informujemy, że dla nieruchomości, w której wyodrębnione są co najmniej dwa lokale, z mocy prawa powstaje wspólnota mieszkaniowa i składać powinno się jedną deklarację obejmującą wszystkie lokale (deklaracja DO-W)

Dla firm – opłata na rok 2019

Informujemy, że podstawą uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla lokali niemieszkalnych jest złożona deklaracja. Zadeklarowaną kwotę bez wezwania należy terminowo wpłacać na nadany indywidualny numer rozrachunkowy.