Dla przedsiębiorców

Zawieszenie lub wypowiedzenie dzierżawy pojemników
Formularz

Wznawiamy wydawanie worków na odpady zielone!

ZAMKNIĘTY

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

DO ODWOŁANIA

Biuro Obsługi Klienta

obsluga@zom.sopot.pl | 58 551 38 27

Biuro zamknięte dla bezpośredniej obsługi

obsługa przez internet lub telefon

Harmonogram

Segregacja workowa, odpady zielone, wystawki

Uwaga!

Wstrzymujemy do odwołania

Obsługę pojemników i kontenerów na odpady zielone

Podstawianie pojemników bezpłatnych i dzierżawionych

Uwaga!

Maseczki i rękawiczki jednorazowe wrzucamy do pojemnika na odpady zmieszane (resztkowe).

Jak segregować?

Gdzie wrzucać poszczególne rodzaje odpadów?